Antidoping

Antidopning

Aktiv tar helt avstånd från och är emot all form av dopning. Vi samarbetar med PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) och arbetar aktivt för att förebygga samt vidta åtgärder om vi misstänker att det förekommer dopning på vårt gym.

Vi står bakom budskapet ”100% ren hårdträning” som syftar till att våra medlemmar skall träna och vårda sin kropp på naturlig väg utan hjälp av droger.

Som dopning klassas både legala och illegala prestationshöjande medel. Vår definition av dopningsmedel är densamma som ”Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996)”.

Vårt arbete mot dopning innefattar:
- Kontinuerlig utbildning av personal samt uppföljning under personalmöten/träffar.
- Utformad policy samt handlingsplan.
- Vi är anslutna till och samarbetar med PRODIS, www.prodis.se
- Vi har utsett en antidopning ansvarig.
- Vi samarbetar med lokalpolisen i de fall vi vill göra anmälan om misstanke.

Kom i kontakt med oss

Funderar du på att börja träna? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast!

    Välj anläggning: